Ligatura (z łac. łączyć, wiązać) jest to czcionka, której obraz zawiera co najmniej
dwie połączone litery w postaci jednego wspólnego, nowego znaku.

Witamy na stronach towarzystwa miłośników książki LIGATUR

svenska >>

© Copyright 2007. LIGATUR