e-Book
autor - Bułhak, J.
tytuł/titel - Album Ostrobramskie

Ligatur 2010
cena/pris - EUR 2,00
info - >>>


e-Book
autor - Władysław Boziewicz
tytuł/titel - Polski Kodeks Honorowy

Ligatur 2010
cena/pris - EUR 2,00
info - >>>

e-Book
tytuł/titel - Polens Frihetsbön - för en röst vid piano
Boże coś Polskę
- na głos i fortepian
En folder med noter och sångtexten
utgiven ca:1864 av Elkan & Schildknecht, Stockholm
Nuty i słowa
wydane ok.1864 przez Elkan & Schildknecht, Sztokholm
język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>

e-Book
autor/kompositör - Chopin
tytuł/titel - Pieśń "Niema czego trzeba"
w łatwym układzie na fortepian
opracował Zygmunt Noskowski
reprint - Wydawnictwo Arcta, Warszawa 1905.
pobierz/hämta - >>>


e-Book
tytuł/titel - 1944 - kända svenskar om Polen
Hösten 1944 vände sig PEN-klubben och Svenska Hjälpkommittén till då kända svenska intellektuella med en fråga: ”Vad tycker du om Polen?”
Jesienią roku 1944 PEN-klub oraz Szwedzki Komitet Pomocy zwróciły się do znanych wówczas intelektualistów szwedzkich z pytaniem: „Co myślisz o Polsce?”
język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>

e-Book
autor/författare - Zygmunt Morawski
tytuł/titel - Harcerenada

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Maria Konopnicka
tytuł/titel - Filus, Milus i Kizia

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>> 
- home << back