e-Book
autor/författare - Andrzej Nils Uggla
tytuł/titel - Den svenska bilden av Katyń morden
Från uppdagande till historisk tillrättaläggelse.
język/språk - SE-
info - >>>


e-Book
autor/författare - Andrzej Nils Uggla
tytuł/titel - Receptionen av polsk lyrik i Sverige
Från Andra Världskriget till krigstillståndet.
język/språk - SE-
info - >>>


e-Book
autor/författare - Zeromski Stefan
tytuł/titel - Na probostwie w Wyszkowie

język/språk - PL-
info - >>>


e-Book
tytuł/titel - 1944 - kända svenskar om Polen
Hösten 1944 vände sig PEN-klubben och Svenska Hjälpkommittén till då kända svenska intellektuella med en fråga: ”Vad tycker du om Polen?”
Jesienią roku 1944 PEN-klub oraz Szwedzki Komitet Pomocy zwróciły się do znanych wówczas intelektualistów szwedzkich z pytaniem: „Co myślisz o Polsce?”
język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>

e-Book
autor/författare - Polska Kongressen i Sverige
tytuł/titel - Polska Kongressen i Sverige - 25 år

25 lat Kongresu Polaków w Szwecji


język/språk - PL-, SE-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - HumorKompaniet
tytuł/titel - Polen-Sverige, hur ser vi på varandra

Polska-Szwecja jak postrzegamy się nawzajem

utställningskatalog/katalog wystawy
język/språk - PL-, SE-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - HumorKompaniet
tytuł/titel - Nytt Europa - Nya Gränser

Nowa Europa - Nowe Granice

utställningskatalog/katalog wystawy

język/språk - Eng-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - HumorKompaniet
tytuł/titel - Big & Small

utställningskatalog/katalog wystawy

język/språk - Eng-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
tytuł/titel - Polens Frihetsbön - för en röst vid piano
Boże coś Polskę
- na głos i fortepian
En folder med noter och sångtexten
utgiven ca:1864 av Elkan & Schildknecht, Stockholm
Nuty i słowa
wydane ok.1864 przez Elkan & Schildknecht, Sztokholm
język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>

e-Book
autor/kompositör - Chopin
tytuł/titel - Pieśń "Niema czego trzeba"
w łatwym układzie na fortepian
opracował Zygmunt Noskowski
reprint - Wydawnictwo Arcta, Warszawa 1905.
pobierz/hämta - >>>

[Muzyka / Musik] więcej / fler >>>


e-Book
autor/författare - Benedykt XVI
tytuł/titel - LIST APOSTOLSKI
MOTU PROPRIO
SUMMORUM PONTIFICUM
język/språk - PL-
info - >>>


e-Book
autor/författare - Pius XI
tytuł/titel - Encyklika
Pascendi dominici gregis
- o błędach modernizmu
język/språk - PL-
info - >>>


e-Book
autor/författare - Pius XI
tytuł/titel - Encyklika
Casti Connubi

- O małżeństwie chrześcijańskim
język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Pius XI
tytuł/titel - Encyklika
Dividis Redemptoris

- O bezbożnym komunizmie
język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Paweł VI
tytuł/titel - Encyklika Humanae Vitae
- O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego
język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Jan Paweł II
tytuł/titel - Letter to Artists
[List do artystów]
język/språk - English- Español- Polski-
Italiano- Deutsch- Français-

Arabic-
info - >>>

e-Book
autor/författare - Jan Paweł II
tytuł/titel - Encyklika (1)
Redemptor Homini

- Odkupiciel człowieka
język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Jan Paweł II
tytuł/titel - Encyklika (2)
Dives in Misericordia

- O bożym Miłosierdziu
język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Benedykt XVI
tytuł/titel - Encyklika (1)
Deus Caritas Est


język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Benedykt XVI
tytuł/titel - Encyklika (2)
Spe Salvi


język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Św. Franciszek i św. Klara z Asyży
tytuł/titel - Pisma

język/språk - PL-
info - >>>


[Religion / Religia] więcej / fler >>>


e-Book
autor/författare - Józej Piłsudski
tytuł/titel - Bibuła

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Józej Piłsudski
tytuł/titel - Odezwy-dekrety-mowy

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Myśli Nowoczesnego Polaka

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Kościół, Naród i Państwo

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Nasz Patriotyzm

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Zagadnienie Rządu

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>e-Book
autor/författare - Zygmunt Morawski
tytuł/titel - Harcerenada

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Maria Konopnicka
tytuł/titel - Filus, Milus i Kizia

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>> 
- home << back