pappersutgåva/tradycyjna, drukowana
autor/författare - HumorKompaniet
tytuł/titel - New Europe - New Borders
język/språk - ENG-
cena/pris - SEK 185 + 40 porto = 225:00
info - >>>e-Book
autor/författare - Kongres Polaków w Szwecji
tytuł/titel - Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europ.
Minoriteternas rättigheter i EU
język/språk - PL-
cena/pris - SEK 30:00 (ok. 12.22 PLN)
info - >>>pappersutgåva/tradycyjna, drukowana
autor/författare - Kongres Polaków w Szwecji
tytuł/titel - Prawa mniejszości etnicznych w Unii Europ.
Minoriteternas rättigheter i EU
język/språk - PL-
cena/pris - SEK 60:00 + porto 20:00 = SEK 80:00
info - >>>


e-Book
autor/författare - Andrzej Nils Uggla
tytuł/titel - Receptionen av polsk lyrik i Sverige
Från Andra Världskriget till krigstillståndet.


język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Andrzej Nils Uggla
tytuł/titel - Den svenska bilden av Katyń morden
Från uppdagande till historisk tillrättaläggelse.


język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
tytuł/titel - 1944 - kända svenskar om Polen
Hösten 1944 vände sig PEN-klubben och Svenska Hjälpkommittén till då kända svenska intellektuella med en fråga: ”Vad tycker du om Polen?”
Jesienią roku 1944 PEN-klub oraz Szwedzki Komitet Pomocy zwróciły się do znanych wówczas intelektualistów szwedzkich z pytaniem: „Co myślisz o Polsce?”
język/språk - SE-
pobierz/hämta - >>>

e-Book
autor/författare - Polska Kongressen i Sverige
tytuł/titel - Polska Kongressen i Sverige - 25 år

25 lat Kongresu Polaków w Szwecji


język/språk - PL-, SE-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Józej Piłsudski
tytuł/titel - Bibuła

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Józej Piłsudski
tytuł/titel - Odezwy-dekrety-mowy

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Myśli Nowoczesnego Polaka

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Kościół, Naród i Państwo

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Nasz Patriotyzm

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


e-Book
autor/författare - Roman Dmowski
tytuł/titel - Zagadnienie Rządu

język/språk - PL-
pobierz/hämta - >>>


 
- home << back