bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Boziewicz, Władysław

tytuł/titel:
Polski Kodeks Honorowy
język/språk: PL-
wydawca/förlag
Ligatur 2010
stron/sidor - 108
Mb - 1,55
cena/pris - EUR 2,00

Władysław Edward Boziewicz -
ur. 24 grudnia 1886 w Boguszy (Austro-Węgry), zm. 1946 w Krakowie.
Kodeks zawiera zbiór reguł, którymi kierować się winni ludzie honoru w przypadkach gdy ktoś ich obrazi. W praktyce chodziło głównie o przepisy dotyczące pojedynków. Przepisy te nie były dokumentem prawnym, jedynie prawem zwyczajowym; pojedynek zgodnie z tymczasowo obowiązującym prawem wywodzącym się od byłych zaborców był ścigany jako osobne przestępstwo. W praktyce rzadko ścigano za ten czyn, a jeżeli dochodziło do wyroków skazujących, zwykle były najłagodniejszymi z możliwych. Wprowadzony w 1932 roku Kodeks Karny nie uwzględniał osobno pojedynków: dopiero za zadanie ciężkich uszkodzeń ciała lub śmierci osoba pojedynkująca się była pociągana do odpowiedzialności karnej.

<<< home << back

© Copyright 2010. LIGATUR