bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Elżbieta Szwejkowska-Olsson (red.)

tytuł/titel:
ADAM HEYMOWSKI
Polak na pograniczu kultur i epok
En polack mellan kulturer och epoker
język/språk: PL-, SE-, ENG-
ISBN 978-91-86801-05-2
wydawca/förlag
LIGATUR, 2011
stron/sidor - 148
Mb - 3,78
cena/pris - EUR 6,00


Książka dostępna także w formie drukowanej - info> elzbieta501@hotmail.com

– W marcu 2010 minęło 15 lat od czasu kiedy doc. Adam Heymowski, spiritus movens wielu inicjatyw, zmarł nagle na ulicy w czasie przygotowań do wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Szwecji. Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu, założone przez Adama przed 35 laty, postanowiło zorganizować z tej okazji sympozjum upamiętniające obie rocznice. Pragniemy wyrazić w tym miejscu gorące podziekowania dla Rodziny Królewskiej, której wiernym poddanym i pracownikiem był Adam Heymowski, i która poparła od początku wydanie tej książki wspaniałomyślnym stypendium z Fundacji im. księcia Karola Gustawa. Mgr Magdalena Pramfelt, która podjęła inicjatywę tego sympozjum, opiekowała się nim od początku i wspierała aktywnie wszystkie przygotowania, chociaż mieszka i pracuje obecnie w Gdańsku i w Sopocie. Duże podziękowania należą się też Wydziałowi Konsularnemu Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej, a zwłaszcza panu Konsulowi Radomirowi Wojciechowskiemu, który podjął inicjatywę książkowego wydania tekstów sympozjum i wspierał tę ideę od początku do końca.
<<< home << back

© Copyright 2007. LIGATUR