bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Zeromski, Stefan

tytuł/titel:
Na probostwie w Wyszkowie
język/språk: PL-
ISBN: 978-91-85805-42-6
wydawca/förlag
Ligatur, 2008
stron/sidor - 20
Mb - 3,11
cena/pris - SEK 00
Bronisław Komorowski napisał o tej książce:
”... głośny szkic Stefana Żeromskiego, niewielkiej objętości, ale o ogromnej sile oddziaływania na kilka już pokoleń Polaków... Obraz zdrady narodowej nakreślony przez Żeromskiego, nędza moralna kolaborantów z ”komitetu białostockiego”, zestawiona została - w kontekście - ze zbiorowym wysiłkiem Polaków, zwykłych obywateli i żołnierzy, którzy w imię umiłowania wolności i Ojczyzny stanęli do walki w pamiętnym sierpniu 1920 r.”
pobierz/hämta - >>>

<< back

© Copyright 2007. LIGATUR