bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Pius XI

tytuł/titel:
Encyklika Casti Connubii
- o małżeństwie chrześcijańskim
język/språk: PL-
ISBN: 978-91-85805-69-3
wydawca/förlag
Ligatur, 2009
stron/sidor - 76
Mb - 1,02
cena/pris - SEK 00
... na forum internetowym natknąłem się na materiały związane z jedną z „zapomnianych” Encyklik dotyczących spraw małżeństwa i Rodziny.
„CASTI CONNUBI” - o małżeństwie chrześcijańskim na tle obecnych stosunków, potrzeb, błędów i wykroczeń w rodzinie i społeczeństwie.
Zastanowiło mnie jak aktualne są do tej pory zagadnienia poruszane w tej Encyklice napisanej w 1930 roku przez Piusa XI.
Sądzę, że to bardzo wartościowy materiał stanowiący w pewnym sensie wykładnię do zrozumienia dalszego nauczania papieskiego papieży Pawła VI i Jana Pawła II
na tematy spraw Rodziny.
„ddv163” na Forum Katolickiego
Serwisu Apologetycznego
www.apologetyka.katolik.pl
pobierz/hämta - >>>

<< back

© Copyright 2007. LIGATUR