bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Andrzej Niewinny Dobrowolski

tytuł/titel:
Homo Homini Lustrem Est
[aforyzmy]
język/språk: PL-
ISBN 978-91-85805-91-4
wydawca/förlag
LIGATUR, 2012
stron/sidor - 96
Mb - 5,25
cena/pris - EUR 5,00


Aby nabyć tradycyjną książkę drukowaną
- skontaktuj się z autorem - e-mail: and@jestjakjest.com

>>> Zobacz pierwszy rozdział >>>

„Aforyzm to sposób na pisanie mniej, by móc powiedzieć więcej”
– z właściwą sobie lekkością pozornego żartu powiada autor. Gdyby jednak wsłuchać się nieco w tę myśl z przynależną jej bez wątpienia powagą, przyszłoby się nam zastanowić nad szczególną rolą paradoksu w kontekście poszukiwania sedna rzeczy.
Czy to aby nie tu właśnie, w pozornych sprzecznościach skrywa się często sens tego, co na zewnątrz potrafi nas oślepić wrażeniem litej niezłożoności?
Naturalnie jak każdy z nas również autor nie jest wolny od świadomości, że w zasadzie wszystko zostało już powiedziane, a nam pozostała jedynie zabawa formą: ustawianie tych samych klocków słów w nieco innym szyku mającym wywołać wrażenie nie wypowiedzianej dotąd treści.
Cechą przydającą aforyzmowi szczególnego blasku jest jego wieloznaczność. Niczym nie skrępowana dowolność interpretacji zawartego w nim przesłania.
Właściwość ta – jeśli zamierzona – znamionuje kunszt przynależny tylko mistrzom.
Zapewne większości z nas zdarza się od czasu do czasu miewać pokusę obwieszczenia światu, że tak właśnie jest, jak nam się wydaje, że jest.
Na to aforysta nie może sobie pozwolić. Nigdy.
To, co mu wolno, ogranicza się do uwidocznienia postrzeganych przez siebie fragmentów całości zjawiska. Wszak z absolutnym zakazem podpowiadania co jest czym, a co czym nie jest.
Mistrz gatunku, Sławomir Mrożek, żartobliwie porównał aforyzm do gimnastycznego drążka i wykonywanych na nim ewolucji, których stopień zaawansowania zależy wyłącznie od umiejętności akrobaty.
Książkę Homo Homini Lustrem Est można śmiało uznać za taki właśnie gimnastyczny przyrząd. Drążkowy nieudacznik korzyści wyniesie niewiele. Średnio wprawiony w myśleniu akrobata z całą pewnością znajdzie pomiędzy słowami wiele radości wynikającej choćby z podobieństwa przemyśleń autora do konkluzji własnych. Wszystkim innym książkę niezmiernie serdecznie polecamy. Z życzeniami, aby przyniosła tyle samo zabawy, co pretekstów do zadumy nad światem, istniejącą w nim prawdą i samymi sobą.
Wydawca

<<< home << back

© Copyright 2007. LIGATUR