bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Bułhak, J.

tytuł/titel:
Album Ostrobramskie
język/språk: PL-
ISBN: 978-91-85805-93-8
wydawca/förlag
Ligatur, 2010
stron/sidor - 28
Mb - 1,71
EUR 2.00

Reprint na podstawie wydania Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Wilno 1927.
Fotografie prof. J.Bułhaka, tekst prof. M.Limanowskiego.
Zachowano układ i pisownię oryginału.

<< back

© Copyright 2007. LIGATUR