bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Urban, Teresa

tytuł/titel:
Dino och andra berättelser
Dino i inne opowiadania
język/språk: PL- / SE-
ISBN: 978-91-85805-94-5
wydawca/förlag
Ligatur, 2010
stron/sidor - 214
Mb - 2,198
EUR 2.50


OBS! / UWAGA!
Efter lyckad betalning klicka på knappen:

Po prawidłowym zapłaceniu naciśnij taki klawiszCzytając książkę Teresy Urban miałem wrażenie, że jesteśmy dobrymi znajomymi
i że wstąpiłem do niej z całkiem prywatną wizytą. Oprócz ciepła i specyficznej atmosfery
polskiego domu w Szwecji gospodyni raczy swych gości gawędami i wspomnieniami
z podróży dalekich i bliskich. Robi to po polsku i szwedzku. To bardzo miła wizyta.
Anatol Gripkin


Teresa Urban
Pochodzi z Warszawy. Z zawodu jest mikrobiologiem. W 1967 r wyjechała do Sztokholmu,
gdzie już przebywał jej przyszły mąż. Pobrali się tego samego roku.
Początkowo pracowała w Państwowym Laboratorium Bakteriologicznym, SBL, a następnie
w szpitalnych laboratoriach klinicznych. Zajmowała się diagnostyką bakteriologiczną i pracą naukową.
Po zrobieniu doktoratu w Instytucie Karolinska została zatrudniona przy kontroli leków jako kierowniczka pracowni mikrobiologicznej w laboratorium farmaceutycznym Apoteksbolaget.
Po przejsciu na emeryturę w 2005 r. zajęła się pisaniem wspomnień, nowelek i wierszy.
Większość opowiadań inspirowana jest przeżyciami z licznych podróży.

stat4u
<< back

© Copyright 2007. LIGATUR