bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Michał Kryspin Pawlikowski

tytuł/titel:
Brudne Niebo
język/språk: PL-
ISBN 978-609-95035-2-3
wydawca/förlag
Czas, Wilno, 2010
stron/sidor - 156
Mb - 2,675
cena/pris - EUR 2,50

Michał Kryspin Pawlikowski
(1893-1972)
Pisarz, publicysta wileńskiego “Słowa”, pochodził z Mińszczyzny.
Urodził się w majątku Pucków nad Berezyną, niedaleko Bobrujska. Ojciec był adwokatem, prezesem Towarzystwa Kredydowego w Mińsku. W roku 1913 ukończył w Mińsku gimnazjum państwowe.
Do roku 1917 studiował prawo w Piotrogrodzie. Studia ukończył w latach 1923 – 1924 w Warszawie. Podczas wojny polsko – sowieckiej był sekretarzem zarządu miasta Minsk, służył w 19 Myśliwskiej Eskadrze Lotniczej.
Po zakończeniu studiów do roku 1938 mieszkał w Wilnie, pracował w Urzędzie Wojewódzkim, współpracował z redakcją „Słowa” jako felietonista i redaktor myśliwskiego dodatku tugodniowego pod tytułem
Gdzie to, ach gdzie zagrały trąbki myśliwskie?... Był wiceprezesem Towarzystwa Łowieckiego Województwa Wileńskiego.
W latach 1939 – 1940 współpacował z
Gazetą Codzienną wydawaną przez Józefa Mackiewicza.
Jeszcze przed wkroczeniem wojsk sowieckich do Wilna w czerwcu 1940 roku udało mu się przedostać do Szwecji, w 1943 roku zamieszkał w Londynie, a w 1949 przenióśł się do USA. W latach 1951 – 63 był lektorem języków polskiego i rosyjskiego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.
M.K. Pawlikowski wiele publikował w czasopismach emigracyjnych, a jego najważniejsze dzieła to dwie powieści autobiograficzne
Dzieciństwo i młodość Tadeusza Irteńskiego (Londyn 1959) oraz Wojna i sezon (Paryż 1965). W roku 1971 wydał w Londynie zbiór 31 felietonów powstałych na emigracji w latach 1949-1969 pt. Brudne niebo.
Zmarł i pochowany na Wyspach Hawajskich.
<<< home << back

© Copyright 2007. LIGATUR