bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Michał Kryspin Pawlikowski

tytuł/titel:
Dzieciństwo i młodość
Tadeusza Itreńskiego
język/språk: PL-
ISBN 978-609-95035-3-0
wydawca/förlag
Czas, Wilno, 2011
stron/sidor - 440
Mb - 5,25
cena/pris - EUR 5,00


Dostępna także jako tradycyjna książka drukowana >>>

Michał Kryspin Pawlikowski
(1893-1972)
Pisarz, publicysta wileńskiego “Słowa”, pochodził z Mińszczyzny. Od roku 1940 na emigracji.
Zmarł i pochowany na Wyspach Hawajskich.

(…) Książkę Michała K. Pawlikowskiego pt. „Dzieciństwo i Młodość Tadeusza Irteńskiego /pierwotny tytuł: „Bajka”/, uważam za najlepszą książkę napisaną i wydaną na emigracji. Mówię to bez obawy posądzenia o przesadę; z głębokiego przeświadczenia. Książka dotyczy końcowej fazy pewnej epoki dziejowej. Zarazem ostatnich lat mojej ojczyzny, która przestała istnieć w wyniku pierwszej wojny światowej. (…)
Akcja książki Pawlikowskiego zaczyna się u schyłku ubiegłego stulecia, odbywa głównie w Mińszczyźnie i samym Mińsku, z odskokami do Warszawy, Petersburga; zahacza o Wilno. Kończy się wraz z istotnym końcem XIX wieku, to znaczy z rokiem 1914. (…)
Minęło. Gdyby mnie dziś zapytano - czy pragnąłbym wrócić do owej epoki?
- odpowiedziałbym bez zająknięcia: z całego serca i duszy! - Oczywiście, nie trzeba być psychologiem, żeby się znać na źródłach nostalgii do terenu dzieciństwa, albo do „starych dobrych czasów’’, u wszystkich ludzi wszystkich epok. Normalnie rzecz biorąc, nie można żadnej z nich idealizować, bo wiadomo, że idealnej nie było i nie będzie. Nigdy. Można tylko zestawiać post factum. Najbardziej trafnym zestawieniem tego rodzaju wydaje mi się przytoczone przez Fedora Stepuna: „Wiek XIX był wiekiem nieudanego dobra, a XX-ty: wyjątkowo udanego zła”. Pawlikowski w swej książce wyraźnie usiłuje otrząsnąć się z idealizacji. Posuwa obiektywizm do granic możliwie dostępnych z dzisiejszej perspektywy. Ponieważ, w gruncie rzeczy, na świecie tylko prawda jest ciekawa, więc tworzy ze swej książki rzecz poza wszystkim, niezmiernie ciekawą (…).

Józef Mackiewicz

<<< home << back

© Copyright 2007. LIGATUR