bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Helena Subotowicz

tytuł/titel:
Gdzie Wilia płynie cicho jak łza
wiersze/poesi
język/språk: PL-
ISBN 978-9955-661-08-5
wydawca/förlag
Czas, Wilno, 2008
stron/sidor - 292
Mb - 5,6
cena/pris - SEK 20 (ok.8.15 PLN)
Helena Subotowicz, urodzona w 1929 r. we wsi Antokalce gmina Mejszagoła. Pisze m.in. wiersze i piosenki dla zespołu „Zorza”, z którym łączy ją m.in. zafascynowanie tradycją i folklorem Wileńszczyzny.
„...Wiersze Heleny Subotowicz należą do tradycji polskiej poezji ludowej. Specyfiką tej ludowości jest to, że ma ona rodowód dziewiętnastowieczny, a jej główne tematy, wątki, motywy i sposoby obrazowania przejęte zostały najczęściej z twórczości Adama Mickiewicza (przede wszystkim jako autora „Pana Tadeusza”, Władysława Syrokomli, Teofila Lenartowicza, Elizy Orzeszkowej i Marii Rodziewiczówny. /.../
Smutki i radości, dole i niedole bohaterów tych wierszy wpisane są w porządek życia powiązanego z porządkiem natury, z przemijalnością pór roku i z cyklicznym następstwem nocy i dni. Bliska symbioza losów ludzkich i życia przyrody jest obecna m.in. w wierszu „Kalina” – opartym (podobnie jak słynna „Kalina” Teofila Lenartowicza) na paraboli więzi uczuciowej łączącej świat człowieka i świat natury.
Helena Subotowicz jest doskonałą portrecistką krajobrazu Wileńszczyzny - wiele jej wierszy można zaliczyć do tzw. liryki pejzażowej...”
Jerzy Kailing
<< back

© Copyright 2007. LIGATUR