bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Papież Benedykt XVI

tytuł/titel:
LIST APOSTOLSKI - MOTU PROPRIO
SUMMORUM PONTIFICUM
język/språk: PL-,
wydawca/förlag
Ligatur, 2012
stron/sidor - 34
Mb - 1,22
cena/pris - SEK 00

Kościół od ponad tysiąca lat sprawował Mszę św.
w rycie zwanym Mszą św. Piusa V. Ryt ów przyniósł jedność wiary i stał się jednolitym i jednakowym
sposobem wyrażania uwielbienia Pana Boga, uobecniając na ołtarzu w sposób bezkrwawy Ofiarę Krzyżową.
Nasza katolicka wiara uczy nas, że Msza św. jest Ofiarą Krzyżową. Odwieczny, klasyczny ryt pielęgnuje świętość ciszy, kontemplację i co więcej, jednocześnie uobecnia w pięknie bogactwa liturgii Pana Jezusa Chrystusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem.
Dlatego właśnie Ojciec Święty daje w darze Kościołowi Świętemu, nie w sposób obligatoryjny, lecz na zasadzie dobrowolniej, skarb dawnego rytu, poprzez który Kościół może się uświęcać. W całym swoim bogactwie liturgicznym, całym bogactwie duchowym, we wszystkich modlitwach, tak doskonale zachowanych na przestrzeni wieków, wszystko to jest ofiarowane dziś przez Rzym wszystkim, jako dar dla wszystkich.

Kardynał Dario Castrillon Hoyos
- Przewodniczący Papieskiej
Komisji „Ecclesia Dei”.

stat4u

<< back

© Copyright 2007. LIGATUR