bokhandel - księgarnia

e-Book
autor/författare:
Papież Św. Pius X

tytuł/titel:
Encyklika
"Pascendi dominici gregis"
o błędach modernizmu
język/språk: PL-,
wydawca/förlag
Ligatur, 2012
stron/sidor - 84
Mb - 1,24
cena/pris - SEK 00

Encyklika papieża św. Piusa X "Pascendi dominici gregis" o błędach modernizmu.
Jest to dla naszych czasów jeden z najważniejszych dokumentów Magisterium Kościoła, ponieważ jednocześnie potępia herezję modernizmu i uczy nas rozpoznawać modernistyczną doktrynę.
To encyklika, którą należy dogłębnie studiować, tzn. powinno się ją czytać niespiesznie i uważnie. Charakterystyka modernistycznych błędów przedstawiona przez Ojca Świętego ma w naszych czasach niezwykle ważne znaczenie, gdyż pomimo jego ostrzeżeń i potępień modernistyczna herezja nie znikła.
stat4u

<< back

© Copyright 2007. LIGATUR